Eroare
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Proiectul E-Carpet-School Bine ați venit pe pagina de web

Industria de covoare reprezintă un domeniu important în Europa în ceea ce privește cifra de afaceri și ocuparea forței de muncă. Turcia are capacitatea de a produce 20% din necesarul de covoare din întreaga lume, în timp ce cota de fabricație din întreaga Europă este de aproximativ 45%. Se estimează că numărul de locuri de muncă în sectorul de producție a covoarelor este de peste o jumătate de milion de oameni din toate țările europene, cum ar fi Turcia, Belgia, Marea Britanie, Spania, Grecia, Bulgaria și România. Deși este un sector mare, totuşi suferă din mai multe puncte de vedere, unul fiind lipsa de personal tehnic calificat. Mai mult, deși producția de covoare este foarte răspândită în Europa, nu există o definiție a unor meserii vocaționale legate de producția de covoare, cum ar fi operatorii din producție. În consecință, ISCED, principalul catalog al definițiilor vocaționale și curriculare nu are definiții de competență necesare pentru vocațiile menționate. Prin urmare, absolvenții instituțiilor relevante nu au experiența practică necesară înainte de a fi angajați într-o întreprindere sectorială. Ei au competențele necesare dobândite informal, prin experiența practică și prin facilitățile de instruire existente în cadrul companiei, acolo unde este cazul. Acest lucru duce la mai multe rezultate negative, cum ar fi creșterea costurilor de regie, reducerea eficienței operațiilor, pierderi economice și diminuarea competitivității firmelor.

Pentru a aborda problemele de mai sus, consorțiul proiectului va elabora o nouă curriculă pentru meseriile existente în sectorul producției de covoare, în scopul recunoașterii în mod oficial a acestor meserii vocaționale. În al doilea rând, vor fi realizate instrumente de învățare bazate pe tehnologia informaţiei, cum ar fi o platformă de e-learning și un software DVD, pentru prezentarea conținutului. Beneficiile sistemului interactiv online și offline vor contribui la depășirea problemelor majore cauzate de lipsa de experiență practică.

Impactul preconizat asupra grupului țintă este următorul:

a) Formatorii şi cadrele didactice ale instituțiilor educaţionale relevante, inclusiv partenerii de proiect și instituțiile care vor colabora pe durata de derulare a proiectului vor avea o curriculă adecvată pentru procesul de producție a covoarelor. Astfel, absolvenții vor deveni mai competenți la locurile lor de muncă. Sectorul relevant va depăși dificultățile în găsirea de personal tehnic calificat, iar costurile legate de deficitul de produse și ineficiența producției vor fi eliminate.

b) Dificultățile legate de achiziționarea componentelor hardware şi a echipamentelor costisitoare, care sunt într-un proces de dezvoltare continuă, vor putea fi depășite. Prin urmare, instituțiile educaţionale vor fi capabile să efectueze instruirea în domeniul utilajelor folosite la producția de covoare. Această opțiune poate iniţia şi cursuri de formare profesională independente, specializate pe producția de covoare, prin utilizarea rezultatelor proiectului ca material de educaţie alternativ.

c) Companiile care utilizează mediul de instruire e-learning, vor avea un bun material educaţional la locul de muncă, contribuind astfel, la eficiența companiilor din sector.

d) Proaspeţii absolvenți și persoanele fără loc de muncă, care își propun să intre în sectorul de producție de covoare, vor avea posibilitatea de a obține un serviciu de instruire gratuit, care le va permite să efectueze o învățare rapidă și eficientă, în propriul ritm de studiu.

 

 
pornfree golden shower compilation sxshentai.com