Hata
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Proje Faaliyetleri

Projenin ortaklarının oluşturduğu ortaklık yapısı, farklı kurum türlerini içeren çok karakterli ve yetkin bir konsorsiyumdur. Bu konsorsiyum içinde, farklı seviyelerde mesleki eğitim kurumları (üniversite, meslek lisesi, meslek yüksekokulu), bir adet sektörde aktif KOBİ, sektör temsilcisi (halı üreticileri odası ve e-öğrenme gibi konularda uzman bir AR-GE firması bulunmaktadır.

Projenin gerçeklenmesi sırasında, proje konsorsiyumu yedi ana aktiviteye yoğunlaşacaktır.

1) İki aşamalı bir araştırma/anket süreciyle, sektörün ve sektörde gayri-resmi olarak bulunan mesleklerin tanımlanması, tanınması ve ortaya çıkarılması.

2) Bilgi-iletişim teknolojilerini de kullanan, halı imalatı meslekleri için yenilikçi bir müfredat ve öğrenme içeriğinin geliştirilmesi

3) Öğrenme içeriğinin videolarla görsel olarak da sunulması

4) Öğrenme içeriğinin (metin, video ve resimlerin tümü) e-öğrenme arayüzüne adapte edilerek sunulması.

5) Öğrenme içeriğinin (metin, video ve resimlerin tümü) çevrimdışı çalışmaya müsait DVD tabanlı interaktif bir öğrenme yazılımına adapte edilmesi

6) Tüm ürünlerin, test edilmesi, geri bildirim alınması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreci

7) Tüm ürünlerin mümkün olan tüm ilgili kurum ve kişilere yaygınlaştırılması, tanıtılması ve ulaştırılması

Proje planlandığı gibi uygulandığında 6 somut çıktı olacaktır.

1- Bir web platformu ile ilgili paydaşlar ve proje ortakları için bir buluşma noktası sağlar.

2- Ortak ülkelerdeki halı imalatı ile ilgili işlerin mesleki durum analizini sağlayan bir araştırma raporu oluşturulacaktır.

3- Yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek, makine halı üretimi ile ilgili yeni bir müfredat oluşturulacaktır.

4- Yeni bir müfredat uygulayan e-öğrenme platformu oluşturulacaktır.

5- Çevrimdışı çalışan ve kolayca dağıtmak için İnteraktif multimedya DVD çıktılar yapılacaktır.

6- Proje ürünleri için dokümantasyon sunulacaktır.

 

 
pornfree golden shower compilation sxshentai.com