Hata
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
Projenin Amacı

Halı imalatı Avrupa’da ekonomik ve istihdam sayıları açısından değerlendirildiğinde önemli bir alandır. Türkiye tüm dünya halı imalatının %20’sini karşılayacak kapasitede iken tüm Avrupa ülkelerinin dünya halı imalatındaki payı %45 civarındadır. Türkiye, Belçika, İngiltere, İspanya, Yunanistan, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya gibi halı imalat sektöründe aktif olan Avrupa ülkelerinde toplam yarım milyonun üstünde insanın istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Böylesine önemli bir sektör olmasına rağmen, bu sektör yetişmiş eleman eksikliği gibi pek çok problemden etkilenmektedir. Dahası, Avrupa’da bu kadar yaygın ve büyük bir sektör olmasına rağmen, halı imalatı alanında istihdam edilen çalışanların yaptığı işlerin tanımlandığı bir resmi eğitim veya müfredat bulunmamaktadır. Örneğin, Avrupa ülkelerinin de müfredatlarının kendisinden referans alındığı, ISCED gibi meslek tanımları ve müfredat açısından ana katalog sayılan veritabanlarında dahi halı imalat sektöründe çalışan kişilere ait resmi meslek tanımları bulunmamaktadır. Dolayısıyla resmi eğitim olmadığı için, çalışanların hepsi mesleklerini ancak bir iş yerine girdikten sonra öğrenebilmektedirler. Pratik ve teorik anlamda tecrübe sahibi olmaları bir işyerine girmeden mümkün olmamaktadır. Bu da işyerleri açısından görünmeyen maliyetlerin yükselmesi, verimliliğin düşmesi, ekonomik kayıplar ve işyerlerinin rekabetçiliğinin zedelenmesi gibi pek çok olumsuz duruma sebep olmaktadır.

Yukarıda anlatılan problemlere çözüm geliştirmek için, önerilen projedeki ortaklar, halı imalatındaki resmen adlandırılmamış mesleklerin tanımlanması, tanınması ve bu mesleklere ait yenilikçi bir müfredatın geliştirilmesi için çalışmaya başlamıştır. Önemli bir özellik olarak, geliştirilecek müfredat kendi kendine öğrenme seçeneklerini de desteklemesi için bilgi-iletişim teknolojilerini kullanacak şekilde hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Bahsedilen ürünler bir e-öğrenme arayüzü ve DVD tabanlı çevrimdışı öğrenme yazılımını içerecektir. Böylece, halı imalat sektöründe çalışan, çalışmaya niyeti olan veya bu alanda araştırma yapmak isteyen herkes çevrimiçi veya çevrimdışı şekilde ürünleri kullanabilecek, pratik ve teorik bilgi eksiklerini giderebileceklerdir. Ayrıca hazırlanan müfredat resmi eğitim kurumlarının da kullanımına müsait olacaktır.

Bahsedilen ürünler geliştirilip, yaygınlaştırılıp, hedef kitle tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra, şu aşağıda beklenen sonuçlar / etkiler elde edileceği tahmin edilmektedir:

a) Proje ortakları içinde olan/olmayan ilgili tüm mesleki eğitim kurumları halı imalatı ile ilgili meslekleri içeren resmi mevzuata uygun bir müfredata sahip olacaklardır. Dolayısıyla, bu müfredata uygun eğitim verecek olan kurumlar, halı imalat sektörü açısından daha yetkin ve bilgili mezunlar yetiştirebileceklerdir. Bu yetkin mezunlar sayesinde sektörün yetişmiş eleman bulma problemi başta olmak üzere, kalifiye eleman sıkıntısı sebebiyle oluşan problemleri izale edilebilecektir. Bu da uzun vadede ilgili firmaların verimliliğini artıracaktır.

b) Halı imalatı eğitimi için gerekli pahalı donanım ve ekipman problemi tolere edilecek ve çözülecektir. Çünkü ortaya çıkan ürünler, görsel olarak halı imalatında kullanılan cihazları öğrencilere ve eğitmenlere cihazın kendisi olmadan da gösterebilecektir.

c) Proje ürünlerini kullanan firmalar açısından bu ürünler (öğrenme içeriği, e-öğrenme, interaktif DVD) iyi bir hizmet-içi eğitim olanağı sunacaktır. Bu da firmaların hizmet-içi eğitim kalitesini ve verimliliğini artıracaktır.

d) Yeni mezunlar ve sektörde iş bulamayanlar bedava çevrimiçi eğitim olanağı bulabileceği için bu onların yeterliliklerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirecektir. Dolayısıyla, bu tarz yetkin kişiler gerek Türkiye’de, gerekse ilgili Avrupa ülkelerinde daha kolay istihdam edilebilecektir.

 
pornfree golden shower compilation sxshentai.com